Grupa Renault: wyniki finansowe za rok 2019. Jakie cele na rok 2020?

2 1 267

Grupa Renault opublikowała wyniki finansowe za rok 2019. Koncern sprzedał 3,8 miliona samochodów, czyli o -3,4% mniej niż w ubiegłym roku. Grupa zanotowała również spadek obrotów o -3,3% do 55,537 miliarda euro.

Obroty Grupy Renault osiągnęły 55,537 miliarda euro (-3,3%). Obroty AwtoWAZ wyniosły 3,130 miliarda euro (+3,0%). Przy uwzględnieniu stałego, referencyjnego kursu wymiany obroty Grupy spadłyby o -2,7%. Obroty sektora samochodowego bez AwtoWAZ wyniosły 49,002 miliarda euro (spadek o -4,2%). Spadek jest głównie spowodowany zmniejszeniem sprzedaży o -1,4 punktu, zwłaszcza w Argentynie, Turcji i Algierii.

„Pomimo trudnego roku Grupa Renault zrealizowała wyniki zgodne ze skorygowanymi celami. Chciałabym podziękować za wysiłek i zaangażowanie wszystkim pracownikom, bez których nie byłoby to możliwe. Trudno jest przewidzieć, co się wydarzy w 2020 roku. Sytuacja na rynkach jest bardzo zmienna, zwłaszcza w Europie ze względu na przepisy określające średnie zużycie paliwa (CAFE) i możliwe skutki wystąpienia koronawirusa. Niemniej mocny zespół kierujący Grupą, odnowa Aliansu i sukces nowych modeli napawają mnie zaufaniem w zdolność do trwałej poprawy kondycji Grupy” ― oświadczyła Clotilde Delbos, p.o. dyrektora generalnego Renault.

Sprzedaż dla partnerów spadła o -3,4 punktu. Przyczyną jest zmniejszenie produkcji samochodów na potrzeby Nissana i Daimlera, spadające zapotrzebowanie na silniki wysokoprężne w Europie, silny spadek montażu w systemie CKD w Chinach i zakończenie montażu w Iranie.

Straty kursowe w wysokości -0,7 punktu są związane głównie z silną dewaluacją argentyńskiego peso i tureckiej liry.

Dodatni efekt cenowy w wysokości +1,7 punktu wynika z kompensacji dewaluacji obu walut i wzrostu cen w Europie, głównie ze względu na wprowadzenie nowych przepisów. W czwartym kwartale zaznaczył się również korzystny wpływ bardziej ambitnej polityki cenowej, zwłaszcza w przypadku nowego Clio w Europie.

Marża operacyjna Grupy zamknęła się kwotą 2,662 miliarda euro, co stanowi 4,8% przychodów, w porównaniu do 6,3% w 2018 roku.

Marża operacyjna sektora samochodowego bez AwtoWAZ wykazała spadek o 920 milionów euro do poziomu 1,284 miliarda euro. Stanowi to 2,6% obrotów w porównaniu do 4,3% w 2018 roku.

Na sytuację wpłynęły następujące czynniki:

  • Spadek sprzedaży (w tym również dla partnerów) spowodował zmniejszenie marży o 582 miliony euro.
  • Ujemny efekt miksu, ceny i wzbogacenia wyposażenia samochodów wyniósł 587 milionów euro ze względu na bogatsze wyposażenie wynikające ze zmiany przepisów oraz wprowadzenie nowych produktów, a także na spadek sprzedaży silników wysokoprężnych w Europie.
  • Efekt Monozukuri przyczynił się do wzrostu marży o 547 milionów euro. Na efekt ten złożyły się optymalizacja zakupów i większa stopa kapitalizacji działalności badawczo-rozwojowej. Jednocześnie wzrosły jednak koszty amortyzacji, co miało negatywny wpływ.
  • Koszty surowców wzrosły o -324 miliony euro, głównie ze względu na wyższe ceny metali i stali.
  • Jednocześnie udało się zmniejszyć koszty ogólnozakładowe o +121 milionów euro dzięki wysiłkom firmy podjętym w celu ich ograniczenia, a także jednorazowemu wystąpieniu korzystnych czynników.
  • Zyski kursowe w wysokości +24 milionów euro to efekt spadku wartości liry tureckiej, co miało wpływ na koszty produkcji w Turcji i pozwoliło skompensować straty kursowe na argentyńskim peso.

Udział AwtoWAZ w marży operacyjnej zamknął się kwotą 155 milionów euro, w porównaniu do 204 milionów euro w 2018 roku (po uwzględnieniu zmniejszenia zysków nadzwyczajnych spółki AwtoWAZ w kwocie 70 milionów euro).

Udział sektora finansowania sprzedaży w marży operacyjnej Grupy osiągnął poziom 1,223 miliarda euro, podczas gdy w 2018 roku było to 1,204 miliarda euro. Wzrost o 1,6% to efekt większej średniej wartości portfela, który jest odbiciem dużej dynamiki sprzedaży RCI Banque pomimo strat kursowych w wysokości -26 milionów euro i większych strat na działalności związanej z usługami zapewnienia mobilności również w wysokości -26 milionów euro.

Pozostałe przychody i koszty działalności operacyjnej wyniosły -557 milionów euro w porównaniu do -625 milionów euro w 2018 roku. Jest to efekt blisko -240 milionów euro kosztów restrukturyzacji, zwłaszcza związanych z programem wcześniejszych emerytur we Francji oraz zmniejszenia wartości aktywów głównie w Chinach i Argentynie o ok. -300 milionów euro.

Wynik na działalności operacyjnej Grupy wyniósł 2,105 miliarda euro, w porównaniu do 2,987 miliarda euro w 2018 r.

Wynik finansowy zamknął się stratą -442 milionów euro w porównaniu do straty w wysokości -353 milionów euro w 2018 roku, pomimo stabilnego kosztu zadłużenia. Do obniżenia wyniku przyczyniły się pozostałe przychody i koszty finansowe, a w szczególności mniejsze dywidendy z tytułu udziałów w spółkach nieobjętych konsolidacją oraz inne koszty.

Udział spółek stowarzyszonych w wyniku zamknął się w 2019 roku kwotą -190 milionów euro wobec +1,540 miliarda euro w 2018 roku. Udział Nissana wyniósł +242 miliony euro. Na udział pozostałych spółek stowarzyszonych (-432 miliony euro) niekorzystnie wpłynęły słabe wyniki chińskich joint-ventures, które również przyczyniły się do utraty wartości aktywów.

Podatki bieżące i odroczone stanowią koszt w wysokości -1,454 miliarda euro, w tym -753 milionów euro zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rozpoznawania aktywów z tytułu podatku odroczonego od strat podatkowych we Francji.

Wynik netto wyniósł 19 milionów euro, a wynik netto przypadający jednostce dominującej (Grupie Renault) -141 milionów euro (-0,52 euro/akcję w porównaniu do 12,24 euro/akcję w 2018 roku).

Free cash flow operacyjny sektora samochodowego (łącznie z AwtoWAZ) wykazał wartość dodatnią 153 miliony euro. Uwzględnia on wpływ dużego wzrostu inwestycji, zwiększenia dywidendy RCI, a także spadku zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozycja płynnościowa sektora samochodowego stanowiła +15,8 miliarda euro, a pozycja gotówkowa 1,7 miliarda euro.

Łączny zapas samochodów na dzień 31 grudnia 2019 r. (łącznie z zapasami w sieci niezależnych dystrybutorów) odpowiada 68 dniom sprzedaży w porównaniu do 70 dni na koniec grudnia 2018 r.

Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie zaproponowana do zatwierdzenia wypłata dywidendy w wysokości 1,10 euro na akcję. Dla porównania w ubiegłym roku wysokość dywidendy wyniosła 3,55 euro na akcję. Dzień nabycia prawa do dywidendy wyznaczono na 30 kwietnia 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 5 maja 2020 roku.

Perspektywy Grupy Renault na rok 2020

W tym roku światowy rynek samochodowy będzie przeżywał bessę. Spadek w Europie powinien wynieść przynajmniej -3%, a w Rosji również ok. -3%. Rynek brazylijski powinien odnotować wzrost rzędu 5%.

W mało przewidywalnej sytuacji rynkowej, m.in. związanej z przepisami CAFE w Europie oraz znacznym wzrostem amortyzacji w związku z inwestycjami, które mają zbudować naszą przyszłość, Grupa Renault przyjęła następujące cele:

  • utrzymanie obrotów Grupy na poziomie z 2019 roku (przy uwzględnieniu stałego referencyjnego kursu wymiany),
  • uzyskanie marży operacyjnej Grupy od 3% do 4%,
  • wygenerowanie dodatniego free cash-flow operacyjnego w sektorze samochodowym bez uwzględnienia kosztów restrukturyzacji.

Cele te nie uwzględniają ewentualnych perturbacji w produkcji samochodów w związku z kryzysem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirusa.

Informacja prasowa: Renault Polska

Galeria

Wpis nie ma dodatkowych zdjęć.
Jeśli na powyższej liście nie ma Twojego wydarzenia zajrzyj tutaj

polecamy

Może ci się spodobać również
avatar
2 Wątki komentarzy
0 Odpowiedzi na wątki
0 Obserwujący
 
Komentarz z największą ilością reakcji
Najciekawszy wątek komentarza
2 Autorzy komentarzy
kokoRoman Autorzy ostatnich komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Roman
Gość
Roman

Spadek sprzedaży samochodów Renault w 2019 r w porównaniu do 2018 r. wyniósł tylko -3,4%, a więc nie aż tak dużo. Jednak znacznie bardziej dotkliwa dla akcjonariuszy Renault będzie znacząca obniżka wypłaty dywidendy bo ponad 3-krotne zmniejszenie może być trudne do „przełknięcia”. Ciekawe jak na tle wyników koncernu Renault będą wyglądały rezultaty koncernu PSA? Ponoć skonsolidowane wyniki sprzedaży za 2019 r mają być opublikowane w końcu lutego br. i wtedy będzie można mieć porównanie kondycji obydwu francuskich koncernów samochodowych.

koko
Gość
koko

Jeszcze kilka takich lat i bedzie po Renault.