Chat with us, powered by LiveChat

Najlepszy rok w historii Grupy Renault – kolejny rekord sprzedaży, obrotów, marży operacyjnej i wyniku netto

0 9

Wzrost sprzedaży o 8,5% do poziomu 3,76 miliona samochodów.

Wzrost obrotów Grupy o 14,7% do 58,77 miliarda euro. Bez uwzględnienia konsolidacji AwtoWAZ, obroty wzrosły o 9,4%(1)).
Marża operacyjna Grupy zamknęła się kwotą 3,854 miliona euro, co stanowi 6,6% przychodów. Bez uwzględnienia konsolidacji AwtoWAZ, marża operacyjna wzrosła o 15,8% do poziomu 3,799 miliarda euro (6,8% obrotów w porównaniu do 6,4% w 2016 roku).
Wynik na działalności operacyjnej Grupy wyniósł 3,806 miliarda euro (15,9%) w porównaniu do 3,283 miliarda euro w 2016 roku.
Wynik netto wyniósł 5,210 miliarda euro (+47,1%) w porównaniu do 3,543 miliarda euro poprzednio. Bez uwzględnienia przychodów nadzwyczajnych Nissana wynik netto wynosi 4,189 miliarda euro (+18,2%).
Dodatni free cash flow operacyjny w sektorze samochodowym w wysokości 945 milionów euro.

Rok 2017 był rekordowy dla Grupy Renault. Uzyskane wyniki handlowe i finansowe są efektem wdrażanej od kilku lat strategii oraz wysiłków wszystkich pracowników Grupy. Z takimi wynikami i z nowym planem strategicznym »Drive The Future« możemy mieć ufność w naszą zdolność podejmowania wyzwań stojących przed przemysłem samochodowym, zarówno dziś, jak i w przyszłości – powiedział Carlos Ghosn, prezes Renault.

Obroty Grupy osiągnęły wartość 58,77 miliarda euro (+14,7%). Obroty AwtoWAZ wyniosły 2,727 miliarda euro. Bez uwzględnienia konsolidacji AWTOWAZ, obroty wzrosły o 9,4% do 56,043 miliarda euro (+10,1% bez uwzględnienia różnic kursowych).
  • Konsolidacja AwtoWAZ w rachunku wyników metodą pełną od 1 stycznia 2017 r.

Obroty sektora samochodowego bez AwtoWAZ wyniosły 53,53 miliarda euro (+9,3%), głównie dzięki zwiększeniu sprzedaży (+3,3 punktu) oraz sprzedaży dla partnerów (+ 2,6 punktu). Ten ostatni wynik odzwierciedla uruchomienie produkcji Nissana Micra we Francji oraz dynamiczny rozwój montażu CKD[1] w Iranie i Chinach. Efekt cenowy (+1,5 punktu) wynika głównie ze wzrostu cen związanego z odnowieniem gamy. Pozostały wzrost (+2,0 punkty) to głównie efekt wysokiego poziomu sprzedaży samochodów używanych i części zamiennych. Strata kursowa w wysokości 0,7 punktu wynika głównie ze spadku wartości argentyńskiego peso, liry tureckiej i funta sterlinga.

Marża operacyjna Grupy zamknęła się kwotą 3,854 miliarda euro, co stanowi 6,6% przychodów.

Marża operacyjna sektora samochodowego bez AwtoWAZ wzrosła o 363 miliony euro do poziomu 2,749 miliarda euro (+15,2%). Stanowi to 5,1% obrotów w porównaniu do 4,9% obrotów w 2016 roku. Te doskonałe wyniki można przede wszystkim wyjaśnić silnym rozwojem działalności (o 493 miliony euro) i oszczędnościami wygenerowanymi dzięki Monozukuri[2] (663 miliony euro). Efekt miksu, ceny i wzbogacenia wyposażenia samochodów osiągnął ujemny poziom 230 milionów euro. Wzrost cen na rynkach wschodzących nie pozwolił tak jak w 2016 roku na skompensowanie dewaluacji lokalnych walut. Koszt surowców wpłynął ujemnie na marżę operacyjną w wysokości 394 milionów euro. Jest to w znacznej mierze efekt wzrostu cen stali. Niekorzystny wpływ różnic kursowych (-300 milionów euro) wynika głównie z utraty wartości peso argentyńskiego, funta sterlinga i dolara amerykańskiego.

Marża operacyjna AwtoWAZ zamknęła się kwotą 55 milionów euro, co stanowi 2% jej przychodów.
W 2016 roku spółka ta nie była objęta konsolidacją.

Udział sektora finansowania sprzedaży w marży operacyjnej Grupy osiągnął poziom 1,050 miliarda euro, podczas gdy w 2016 roku było to 896 milionów euro. Wzrost o 17,1% wynika głównie ze zwiększenia poziomu średniej wartości portfela (+18,9%) na skutek silnej dynamiki sprzedaży RCI Banque.

Pozostałe przychody i koszty działalności operacyjnej wyniosły -48 milionów euro w porównaniu do 1 miliona euro w 2016 roku.

Wynik na działalności operacyjnej Grupy wyniósł 3,806 miliarda euro, w porównaniu do 3,283 miliarda euro w 2016 roku (+15,9%).

Wynik finansowy zamknął się stratą -504 milionów euro w porównaniu do straty w wysokości – 323 milionów euro w 2016 roku. Pogorszenie wyniku wynika z objęcia po raz pierwszy konsolidacją spółki AwtoWAZ, której wynik finansowy wyniósł -112 milionów euro, a także z niekorzystnego wpływu przeszacowania wartości udziałów (-120 milionów euro w porównaniu do -3 milionów w 2016 roku).

Udział spółek stowarzyszonych, głównie Nissana, w wyniku zamknął się w 2017 roku kwotą 2,799 miliarda euro w porównaniu do 1,638 miliarda euro w 2016 roku. Udział Nissana obejmuje przychód nadzwyczajny w wysokości 1,021 miliarda euro związany z reformą podatkową uchwaloną pod koniec 2017 roku w Stanach Zjednoczonych oraz przychód ze sprzedaży udziałów Calsonic Kansei.

Podatki bieżące i odroczone stanowią koszt w wysokości 891 milionów euro.

Wynik netto wyniósł 5,210 miliarda euro (+47,1%), a wynik netto przypadający jednostce dominującej (Grupie Renault) wyniósł 5,114 miliarda euro (18,87 euro/akcję w porównaniu do 12,57 euro/akcję w 2016 roku). Bez uwzględnienia przychodów nadzwyczajnych Nissana wynik netto wynosi 4,093 miliarda euro (15,10 euro na akcję).

Free cash flow operacyjny sektora samochodowego (łącznie z AwtoWAZ) wykazał wartość dodatnią 945 milionów euro, po uwzględnieniu wpływu spadku zapotrzebowania na kapitał obrotowy o 550 milionów euro oraz wzrostu inwestycji o 359 milionów euro.

Łączny zapas samochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku (łącznie z zapasami w sieci niezależnych dystrybutorów) odpowiada 57 dniom sprzedaży w porównaniu do 59 dni na koniec grudnia 2016 roku.

Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie zaproponowana do zatwierdzenia wypłata dywidendy w wysokości 3,55 euro na akcję, dla porównania w ubiegłym roku wysokość dywidendy wyniosła 3,15 euro na akcję.

PERSPEKTYWY 2018

W roku 2018 na światowym rynku powinien nastąpić wzrost na poziomie 2,5% w stosunku do roku 2017. Na rynku europejskim oczekuje się wzrostu w wysokości 1%, również 1-procentowy wzrost spodziewany jest we Francji.

Jeśli chodzi o rynki pozaeuropejskie, w Rosji spodziewamy się wzrostu o blisko 10%. W Brazylii i Chinach powinien nastąpić wzrost o 5%, a w Indiach o 6%.

W tej sytuacji Grupa Renault planuje:
– dalsze zwiększenie obrotów Grupy (przy uwzględnieniu stałego referencyjnego kursu wymiany i zakresu konsolidacji),
– uzyskanie marży operacyjnej Grupy powyżej 6.0%*,
– wygenerowanie dodatniego free cash flow operacyjnego w sektorze samochodowym.

* Bez uwzględnienia zmian wynikających z wejścia w życie MSSF 15.

 

SKONSOLIDOWANE WYNIKI GRUPY RENAULT
W milionach euro

2016

2017 (1)

Różnica

Przychody Grupy

51.243

58.770

+7.527

Marża operacyjna

w % przychodów

3.282 6,4%

3.854
6,6%

+572
+0,2 punktu

Pozostałe przychody i koszty działalności operacyjnej

1

-48

-49

Wynik na działalności operacyjnej

3.283

3.806

+523

Wynik finansowy

-323

-504

-181

Udział w wyniku netto spółek objętych konsolidacją

1.638

2.799

+1.161

W tym: NISSAN

1.741

2.791

+1.050

Podatki bieżące i odroczone

-1.055

-891

+164

Wynik netto

 3.543

5.210

+1.667

Wynik netto przypadający jednostce dominującej (Grupie Renault)

 3.419

5.114

+1.695

Free cash flow operacyjny sektora samochodowego

 1.107

945

-162

 

  • Konsolidacja AwtoWAZ w rachunku wyników metodą pełną od 1 stycznia 2017 roku.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy i sprawozdanie Renault SA na dzień 31 grudnia 2017 roku zostało przyjęte przez Radę Administrującą w dniu 15 lutego 2018 roku.

Biegli rewidenci Grupy ukończyli badanie sprawozdań finansowych i obecnie przygotowują raport z badania sprawozdań spółki i Grupy Renault.

Sprawozdanie roczne wraz z pełną analizą wyników finansowych za rok 2017 jest dostępne na stronie www.renault.com w rubryce „Finance”.

 

Grupa Renault

Międzynarodowy koncern Renault, produkujący samochody od 1898 roku, sprzedał w 2017 roku blisko 3,7 mln pojazdów w 127 krajach. Grupa zatrudnia obecnie ponad 120 tys. pracowników i posiada 36 zakładów i ponad 12 tys. punktów sprzedaży na całym świecie. Chcąc stawić czoła wielkim wyzwaniom technologicznym przyszłości i kontynuować strategię rentownego wzrostu, Grupa opiera się na rozwoju na rynkach pozaeuropejskich i wzajemnie dopełniających się pięciu markach (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine i Łada), produkcji samochodów elektrycznych i aliansie z Nissanem oraz Mitsubishi Jest również silnie zaangażowana w e-Formułę i Formułę 1. Sport motoryzacyjny jest dla Renault czynnikiem przyspieszającym wprowadzanie innowacji, a także budującym wizerunek i popularność marki.

 

 

źródło: Renault Polska

[1] CKD (Complete Knock Down) – zestaw części do montażu.

[2] Monozukuri: zwiększenie efektywności w zakresie zakupów (poza surowcami), kosztów gwarancji, kosztów prac badawczo-rozwojowych, kosztów przemysłowych i logistycznych.

Galeria

Jeśli na powyższej liście nie ma Twojego wydarzenia zajrzyj tutaj

polecamy

Może ci się spodobać również
avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o