Wyniki finansowe Grupy Renault

0 8

– w 2007 roku sprzedaż Grupy Renault wzrosła o 2,1%.
– marża operacyjna wyniosła 1,354 mld euro, co stanowi wzrost o 27,4%.
– zysk netto wyniósł 2,734 mld euro (spadek o 7,6%).
– wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych poprawił się o 2 punkty do 9,5% na dzień 31 grudnia 2007 roku.

polecamy

naklejki 3D "Francuz płakał jak sprzedawał"

seria limitowana - kto pierwszy ten lepszy. Tylko na Allegro.

Na koniec 2007 roku, dzięki głębokiemu zaangażowaniu wszystkich pracowników Renault, jesteśmy na najlepszej drodze do realizacji celów Kontraktu Renault 2009 – oświadczył Carlos Ghosn, Prezes Renault.

MARŻA OPERACYJNA WYŻSZA OD ZAKŁADANEJ

Obroty Grupy wyniosły 40,682 mld euro, o 1,8% więcej w porównaniu do roku 2006, przy zastosowaniu identycznego zakresu i metod konsolidacji wyników.

Udział sektora samochodowego w obrotach wyniósł 38,679 mld euro, co stanowi wzrost
o 1,6%:
– udział regionów Francji i Europy w obrotach Grupy spadł o 2,6%.
– pozostałe regiony przyczyniły się do wzrostu obrotów Grupy w minionym roku, a ich udział w zwiększył się o 3,1%.

Udział w obrotach filii zajmującej się finansowaniem sprzedaży – RCI Banque – wzrósł
o 4,8% do poziomu 2,003 mld euro.

W 2007 roku marża operacyjna Grupy wyniosła 1,354 mld euro i stanowi 3,3% obrotów
w porównaniu do 2,6% w 2006 roku, co daje wzrost o 27,4%.

Marża operacyjna wygenerowana przez sektor samochodowy wzrosła o 54,5% do 882 mln euro, co stanowi 2,3% obrotów. Wynik ten osiągnięto dzięki dalszemu dążeniu do zredukowania kosztów, zwiększeniu sprzedaży na rynkach światowych i konkurencyjnej gamie samochodów dostawczych. Oszczędności uzyskane w dziedzinie zakupów wyniosły
390 mln euro, pomimo niekorzystnego wzrostu cen surowców. Koszty produkcji i logistyki spadły o 137 mln euro, a koszty ogólnozakładowe o 44 mln euro.

Wkład sektora finansowania sprzedaży w marżę operacyjną Grupy wyniósł 472 mln euro (492 mln euro w 2006).

ZYSK NETTO W WYSOKOŚCI 2,734 MLD EURO

Wynik na działalności operacyjnej Grupy wyniósł 1,238 mld euro – o 41,2% więcej w stosunku do roku 2006. Grupa Renault odnotowała zysk 1,675 mld euro z tytułu udziału w wyniku spółek stowarzyszonych, w tym 1,288 mld euro z tytułu konsolidacji Nissana i 352 mln euro – Volvo AB.

Zysk netto wyniósł 2,734 mld euro w stosunku do 2,960 mld euro w 2006 roku.

DOBRA KONDYCJA FINANSOWA

Zadłużenie finansowe netto sektora samochodowego wyniosło na dzień 31 grudnia 2007 roku 2,088 mld euro, co stanowi 9,5% kapitałów własnych, w porównaniu do 11,5% w 2006 roku. Ta korzystna zmiana wynika z poprawy zdolności do samofinansowania, sprawnego prowadzenia inwestycji i stosunkowo stabilnego zapotrzebowania na środki obrotowe. Free-cash flow sektora samochodowego wyniósł 961 mln euro.

Kapitały własne Renault wzrosły o 998 mln euro do poziomu 22,069 mld euro na dzień
31 grudnia 2007 roku.

KONTRAKT RENAULT 2009 NA PÓŁMETKU: PO DWÓCH LATACH ZMIAN KONCERN RENAULT DYSPONUJE LICZNYMI ATUTAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI REALIZACJĘ WYZWAŃ

Jakość
Liczba usterek w ciągu trzech pierwszych miesięcy eksploatacji pojazdów dwukrotnie spadła, a wydatki z tytułu jednorocznej gwarancji zmniejszyły się o 25% w latach 2005 – 2007.

Wskaźnik klientów „całkowicie zadowolonych” zwiększył się w ciągu dwóch lat o 6,3 punktu, co oznacza o 700 tys. zadowolonych klientów więcej.

Zyskowność
Poprawa rentowności wynika głównie z dążenia do uzyskania większej produktywności i redukcji kosztów we wszystkich pionach firmy. Dynamiczne działanie Komitetów Zarządzających Regionami pozwoliło na wygenerowanie nowych źródeł zysków. W 2007 roku wzrosła również rentowność projektu Logana. Grupa jest na najlepszej drodze do osiągnięcia 6-procentowej marży operacyjnej.

Wzrost
Motorem wzrostu Renault jest ofensywa produktowa rozpoczęta w roku 2007. Wprowadzone zostały nowe modele (Clio, Twingo, Laguna, Kangoo), oferta została również poszerzona
na nowe segmenty (Logan Van, Sandero, Koleos, Grand Modus, Clio Grandtour).

Zwiększenie mocy produkcyjnych w różnych częściach świata oraz współpraca z partnerami w Indiach, Maroku i Rosji, stanowią fundament umożliwiający rozwój na wschodzących rynkach samochodowych, cechujących się obecnie najwyższą dynamiką. Wzrost rentownej sprzedaży na rynkach światowych (35% sprzedaży Grupy stanowi sprzedaż na rynkach pozaeuropejskich), wspierany sukcesem Logana, jest korzystny dla całej gamy Renault.

Aby zapewnić jak najszerszej grupie odbiorców środek transportu przyjazny dla środowiska Renault rozwija swoją ofertę ekologicznych i przystępnych cenowo samochodów (Renault eco2, downsizing, samochody o zerowej emisji, w tym wyposażone w ogniwa paliwowe oraz samochody elektryczne).

PERSPEKTYWY 2008

Pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych, Renault może liczyć na efekty wprowadzenia do sprzedaży w 2008 r. nowych produktów oraz ekspansji na rynkach cechujących się wysokim wzrostem. Renault potwierdza zapowiedziany uprzednio cel 4,5% marży operacyjnej na rok 2008 oraz ponad 10-procentowy wzrost sprzedaży Grupy w stosunku do 2007 roku.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 29 kwietnia 2008 roku, Renault zaproponuje wypłatę dywidendy za rok 2007 w wysokości 3,8 euro za akcję, (w porównaniu do 3,1 euro wypłaconych za rok 2006). Propozycja ta jest zgodna z zapowiedzią wzrostu dywidendy w kontekście wdrożenia Kontraktu Renault 2009.

Skonsolidowane obroty Grupy Renault w poszczególnych sektorach działalności

W mln euro2007


2006


dane porównywalne1


2006Zmiana


2007/2006 dane porównywalne


Sektor samochodowy


38 679


38 058


39 605


+ 1,6 %


Finansowanie sprzedaży


2 003


1 911


1 923


+ 4,8 %


Razem


40 682


39 969


41 528


+ 1,8 %Marża operacyjna w poszczególnych sektorach działalności
W mln euro2007
2006
Pierwsze półrocze


Drugie


półrocze


Sektor samochodowy


% obrotów danego sektora


882


2,3 %


455


2,3 %


427


2,2 %


571Finansowanie sprzedaży


% obrotów danego sektora


472


23,6 %


267


26,8 %


205


20,3 %


492Razem


% obrotów Grupy Renault


1 354


3,3 %


722


3,5 %


632


3,1 %


1 063


2,6 %


Skonsolidowane wyniki Grupy Renault

W mln euro2007 


2006


Marża operacyjna


1 354


1 063


Wynik na działalności operacyjnej


1 238


877


Wynik na działalności finansowej


76


61


Udział w wyniku spółek stowarzyszonych


1 675


2 260


– Nissan


1 288


1 871


– Volvo AB


352


384


Wynik brutto


2 989


3 215


Podatki bieżące i odroczone


(255)


(255)


Zysk netto


2 734


2 960


Zysk akcjonariuszy mniejszościowych


(65)


(74)


Zysk netto po odliczeniu zysku akcjonariuszy mniejszościowych


2 669


2 886


Źródło: Renault Polska

Galeria

Wpis nie ma dodatkowych zdjęć.
Może ci się spodobać również
avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o